Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2022:2320 Gerechtshof Amsterdam 9 augustus 2022

ECLI:NL:GHAMS:2022:2320

Datum: 09-08-2022

Onderwerp: Loonbetaling bij ziekte

Overige onderwerpen: Ziekmelding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlBetreft door werkgeefster toegepaste loonstop ten aanzien van een langdurig zieke metro bestuurder. Werknemer weigerde ten onrechte om de door werkgeefster in het kader van de re-integratie vereiste keuring op grond van de Wet Lokaal Spoor (WLS) te ondergaan. Bedrijfsarts achtte werknemer medisch gezien in staat om de WLS keuring te ondergaan en werknemer heeft ter zake geen deskundigenoordeel gevraagd aan het UWV.
Loonstop terecht toegepast en vordering tot betaling van loon over de betreffende periode afgewezen. Wel kent het hof anders dan de kantonrechter het gevorderde loon toe over een aan de loonstop voorafgaande periode gedurende welke de werknemer ziek was, terwijl die ziekmelding niet was geaccepteerd door werkgeefster. Het had op de weg van werkgeefster gelegen om ter zake een deskundigenoordeel aan het UWV te vragen, hetgeen zij heeft nagelaten. Volgt bekrachtiging en gedeeltelijke toewijzing van het gevorderde.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten