Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst bij langdurige ziekte. Geen mogelijkheden tot herplaatsing werknemer binnen 26 weken na ontslagaanvraag. Geen billijke vergoeding omdat ernstig verwijtbaar handelen werkgever niet aan de orde is.

Spreker(s)

mr.-Jan-Meijer.jpg
mr. Jan Meijer

landelijk manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: