Gerechtshof Amsterdam 9 juni 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1498

Datum: 09-06-2020

Onderwerp(en): Processuele positie van de voegende partij

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Verweer tegen eisvermeerdering, beroep op art. 236 Rv slaagt. Verrekening van voor vergoeding vatbare schade. Rechterswisseling na gehouden getuigenverhoor.

Spreker(s)

prof-v2.-mr.-G.-van-Rijssen-image.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: