Gerechtshof Amsterdam 9 mei 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:1770

Datum: 09-05-2017

Onderwerp(en): Ontbindingsgronden: h - grond

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 3 onder h BW (met dood in de privésfeer bedreigde crécheleidster). H-grond is een zelfstandige grond en kan worden beoordeeld zonder dat eerst andere gronden in aanmerking moeten worden genomen. Hof bepaalt een andere datum van de ontbinding nu immers ook rekening moet worden gehouden met het feit dat werkneemster zwanger is (art. 7:670 lid 2 BW). Loonbetaling gebaseerd op het arbeidsongeschikt zijn van werkneemster. Bij berekening van transitievergoeding telt tijd gewerkt in het kader van een leerovereenkomst niet mee. Art. 7:669.3-h, 7:670.2, 7:671b, 7:683 BW.

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel