Gemaximeerde terbeschikkingstelling bij poging tot afpersing? Aangescherpte interpretatie van het criterium betreffende misdrijven welke gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam (zie beslissing van het gerechtshof Arnhem van 30 mei 2010: LJN: BQ6616)

Spreker(s)

mr.-Job-Knoester-doek-01.jpeg
mr. Job Knoester

advocaat Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: