Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015

ECLI:NL:GHARL:2015:10164

Datum: 01-12-2015

Onderwerp(en): Verhuiscriteria

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Toestemming tot verhuizing. Schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring. Belangenafweging.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: