Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014

ECLI:NL:GHARL:2014:5259

Datum: 01-07-2014

Onderwerp(en): Vervolgstuitingen verzekerde

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht; verjaring; stuiting; verlengingsgrond; devolutieve werking hoger beroep

De eis van ondubbelzinnige afwijzing van de aanspraak van de verzekerde bij aangetekende brief met ondubbelzinnige vermelding van het in art. 7:942 lid 3 BW vermelde gevolg, is een eenmalige eis.

Art. 36 Fw heeft alleen betrekking op rechtsvorderingen die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben zoals bedoeld in art. 26 Fw.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: