Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 maart 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:1892

Datum: 01-03-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Conservatoir beslag

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Verzoek conservatoir beslag onroerend goed toegewezen. Artikel 700 jo 725 Rv. Mogelijke vordering ex artikel 4:36 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: