Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:10628

Datum: 10-12-2019

Onderwerp(en): Ontbinding huurovereenkomst + tekortkoming

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huurovereenkomst. Naast huurder tekent zijn vriend dat hij aansprakelijk en verantwoordelijk is voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten huurovereenkomst. Kantonrechter merkt dit aan als particuliere borgtocht. In appel is de vraag of het maximumbedrag van deze borgtocht voldoende bepaalbaar was. Hof beantwoordt deze vraag bevestigend, mits de borg bekend was met de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Volgt bewijsopdracht.