Hoge Raad 12 april 2024 Rechtbank Overijssel 10 april 2024 Rechtbank Amsterdam 27 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 26 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2022:3667 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 mei 2022

ECLI:NL:GHARL:2022:3667

Datum: 10-05-2022

Uitspraak naam: waarin het Hof oordeelde, dat, de vernietiging van een voorwerp waarin een auteursrechtelijk beschermd werk is belichaamd, niet kan worden aangemerkt als een aantasting van het werk in de zin van artikel 25 lid 1 aanhef en onder d Auteurswet.

Onderwerp: Zorgplicht

Rechtsgebiedenregister: Informatierecht, Privacyrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Toerekenbaar tekortschieten in nakoming automatiseringsovereenkomst; uitleg overeenkomst; beoordeling deskundigenbericht.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Judith Vieberink

Senior Associate Eversheds Sutherland

mr. Ernst-Jan Louwers

advocaat Louwers IP&Tech Advocaten