Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 september 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:7382

Datum: 10-09-2019

Pensioenrecht. Uitleg Verplichtstellingsbesluit. Cao-norm. Het hof oordeelt dat het begrip ‘beeldende vorming’ in het besluit onvoldoende duidelijk is om daaraan een uitleg naar objectieve maatstaven te geven in de zin zoals door PFZW voorgestaan. Het hof verwerpt de stelling van PFZW, dat de activiteiten vallen onder de werkingssfeer van artikel I sub k van het Verplichtstellingsbesluit.