Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2024:2460 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024

ECLI:NL:GHARL:2024:2460

Datum: 11-04-2024

Onderwerp: Is de bewindvoerder een wettelijk vertergewoordiger?

Overige onderwerpen: Legaat van de legitieme

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Erfrecht. Is de beschermingsbewindvoerder een ‘wettelijke vertegenwoordiger’ in de zin van artikel 4:193 BW en in hoeverre is sprake van samenloop met de bepalingen in Boek 1 BW over het meerderjarigenbewind? Het hof is voornemens prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad..

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht