Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 december 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:10662

Datum: 11-12-2019

Onderwerp(en): Termijnen procedure

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:673 lid 7 BW, Art. 6:686a lid 3 BW, Art. 7:686a lid 4 sub a BW

Wwz. Ontvankelijkheid verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet, verzoekschrift op laatste dag termijn om 23.59 uur verzonden. Ontvangsttheorie.

Aanspraak op transitievergoeding? Geen ernstige verwijtbaarheid.

Art. 7:686a lid 3 BW

Art. 7:686a lid 4 sub a BW

Art. 7:673 lid 7, aanhef en sub c BW

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: