Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Rechtbank Gelderland 6 december 2023 Rechtbank Gelderland 5 december 2023 Rechtbank Gelderland 24 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2013:CA2930 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 juni 2013

ECLI:NL:GHARL:2013:CA2930

Datum: 11-06-2013

Onderwerp: Onderzoeksplicht Raad van Arbitrage

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Vindplaats: Extern

Aanneming van werk. Extra deelopdracht met beperkte strekking. Geen ondeugdelijke uitvoering van deze opdracht door de aannemer. Geen schending van de in artikel 7:754 BW bedoelde waarschuwingsplicht. De aannemer is derhalve niet tekortgeschoten in de nakoming van deze deelopdracht.

Ga naar uitspraak