Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2022:8672 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2022

ECLI:NL:GHARL:2022:8672

Datum: 11-10-2022

Onderwerp: Loonbetaling bij ziekte

Overige onderwerpen: Loon

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verhouding tussen artt. 7:628 en 7:629 BW. Hoogte loon tijdens derde ziektejaar. Bereidheid bedongen arbeid te verrichten na hersteldverklaring, vgl. HR 19 januari 2001, NJ 2001, 264 (Gerrits/De Bie).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline