Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:5029

Datum: 12-06-2017

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Werkgever niet ernstig verwijtbaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

WWZ. Verstoorde arbeidsverhouding (art. 7:669 lid 3 sub g BW).

Voorheen vriendschappelijke verhouding tussen werkneemster en haar leidinggevende is onherstelbaar verstoord.

Omdat geen vervangend werk voor werkneemster beschikbaar is leidt dit ertoe dat ook van werkgever voortzetting van de arbeidsrelatie niet kan worden gevergd.

Geen grond voor toekenning van een billijke vergoeding ex artikel 6:671b lid 8 onder c BW.

Weliswaar heeft de werkgever in dit conflict niet zakelijk en professioneel gehandeld, maar van ernstige verwijtbaarheid is geen sprake.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: