Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:3724

Datum: 12-05-2020

Onderwerp(en): Misbruik van recht

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

7:370 lid 1 onder e BW. Pachtbeëindiging wegens bestemmingswijziging (wonen). Gemeente wil pacht beëindigen maar onteigent niet de naastgelegen eigendomsgronden in het plan. Misbruik van bevoegdheid? Het hof oordeelt dat daar geen sprake van is.

Spreker(s)

mr-v3.-M.W.H.-Aalderink-image.jpg
mr. M.W.H. Aalderink

senior juridisch medewerker Rechtbank Gelderland, lid expertgroep Erfrecht Raad voor de Rechtspraak

Bekijk profiel