Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:3747

Datum: 12-05-2020

Onderwerp(en): VARIA

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Hoger beroep; elektronisch afgesloten all risk autoverzekering; beding dat kenteken op naam van verzekeringnemer (of samenwonende partner) staat; brand; kernbeding; transparantievereiste; waarschuwing in aanvraagproces voor tenaamstelling kenteken; belang vanwege de vraag wie van aanvrager, partner of kind het meest in de auto zou rijden, wat weer relevant is voor de premievaststelling in verband met de bonus-malus tabel en de schadevrije jaren tabel; beding niet onaanvaardbaar.

Artikelen 6:231 sub a, 237 sub b, 238 lid 2 en 248 lid 2 BW;

Artikelen 4 lid 2 en 5 van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PbEU 1993, L 95/29).