Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:11415

Datum: 14-12-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2021 | Verrekenstaten

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Erfrecht. Erflater en erflaatster hebben affectieve relatie gehad. Tijdens die relatie hebben zij afspraken gemaakt over verrekening van kosten. De kinderen van erflater vorderen van de kinderen van erflaatster voldoening van een bedrag uit de nalatenschap van erflaatster op grond van die verrekeningen.

De kinderen van erflaatster beroepen zich op nietigheid/vernietigbaarheid van die afspraken. De rechtbank heeft geoordeeld dat de afspraken nietig zijn, want in strijd met de goede zeden. Het hof komt tot een ander oordeel.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit, privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

Bekijk profiel