Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 mei 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:4179

Datum: 14-05-2019

Onderwerp(en): Appel tegen tussenbeslissing

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Op grond van artikel 337 Rv kan van tussenvonnissen alleen hoger beroep worden ingesteld wanneer sprake is van een voorlopige voorziening of wanneer tegelijkertijd van het eindvonnis in hoger beroep wordt gekomen. Daarnaast kan hoger beroep van een tussenvonnis worden ingesteld wanneer die mogelijkheid expliciet is opengesteld. In het tussenvonnis van 28 december 2016 heeft de rechtbank weliswaar meerdere bindende eindbeslissingen genomen, maar deze zijn niet opgenomen in het dictum. Daarom is geen sprake van een deelvonnis waarvan wel in hoger beroep kan worden gekomen. Evenmin is gebleken dat de rechtbank tussentijds hoger beroep van dit tussenvonnis heeft opengesteld. Hoger beroep van dit tussenvonnis is daarom niet mogelijk. Het hof is voornemens appellante daarom in de hoofdzaak niet ontvankelijk te verklaren in het door haar ingestelde hoger beroep.

Spreker(s)

web3.jpg
mr. Herman van der Meer

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: