Omgang met kind wordt vader ontzegd op grond van artikel 1:377a, onder a, b en d BW. Verzoek vader is ontvankelijk omdat er een jaar is verstreken sinds de vorige ontzegging; niet nodig dat er sprake is van gunstige omstandigheden.

Spreker(s)

mr.-Liesbeth-de-Breij-LI01.jpg
mr. Liesbeth de Beij

raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Johan-Visser.jpg
mr. Johan Visser

senior rechter Rechtbank Den Haag

Bekijk profiel