Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 februari 2016

ECLI:NL:GHARL:2016:1116

Datum: 15-02-2016

Onderwerp(en): Voorwaardelijke ontbinding in h.b

Hof:

- Een voorwaardelijke ontbindingsprocedure kan niet worden aangemerkt als een geding dat betrekking heeft op de opzegging, zoals omschreven in artikel XII lid 1, aanhef en onder b. van het Overgangsrecht Wwz.

- Na de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 is nog plaats is voor een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet, waarvan de rechtsgeldigheid naar oud recht moet worden beoordeeld.

- De kantonrechter heeft ten onrechte het verzoek van werkgever tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen. Veroordeling van werkgever tot voorwaardelijk herstel van de arbeidsovereenkomst met ingang van de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst (ten onrechte) voorwaardelijk heeft ontbonden. Transitievergoeding alsnog afgewezen.