Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 juli 2014

ECLI:NL:GHARL:2014:5689

Datum: 15-07-2014

Onderwerp(en): Verdeling | algemeen belang

Artikel 3:185 lid 1 BW. Verdeling eenvoudige gemeenschap. Twee broers zijn gezamenlijk, ieder voor de onverdeelde helft, eigenaar van een bedrijfspand. De broers willen ieder voor zich het pand toebedeeld krijgen. Er is niet komen vast te staan dat één van de broers een zwaarwegender belang heeft bij toebedeling van het pand aan hem dan de ander. Het algemeen belang geeft de doorslag.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel