Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 november 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:10583

Datum: 15-11-2021

Onderwerp(en): Uitleg passende regeling

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

WWZ, Wnra, ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, geen billijke vergoeding.

Uitleg passende regeling als bedoeld in artikel 10.24 cao SGO. In dit geval is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding die niet (geheel, grotendeels of in overwegende mate) aan de werknemer is te wijten en kan werknemer aanspraak maken op bovenwettelijke uitkeringen.

Spreker(s)

Marije-Schneider-5271.jpg
mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden, raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: