Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 maart 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:2213

Datum: 16-03-2017

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Aanvaardbaarheidstoets

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wijziging partner- en kinderalimentatie. Niet-wijzigingsbeding. Schuldsaneringsregeling, afwijking van de hoofdregel, minimale draagkracht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: