Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 maart 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:2278

Datum: 16-03-2017

Onderwerp(en): Gezagsbeëindiging

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Verlenging machtiging uithuisplaatsing. Hof acht het uitgevoerde perspectiefonderzoek onzorgvuldig.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: