Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2017:2283 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:2283

Datum: 17-03-2017

Onderwerp: Processtukken

Overige onderwerpen: Switch, Switch | kan een statutair bestuurder switchen van een verzoek om vernietiging van de opzegging ex art. 7:681 lid 1 sub b BW naar een verzoek om toekenning van een billijke vergoeding ex art. 7:682 lid 3 BW?, Wijziging verzoek/eis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:686a BW, Art. 6:136 BW, Art. 7:682 BW

Vindplaats: Avdr.nl

Arbeidszaak, Wwz. Statutair directeur heeft in eerste aanleg een niet op de wet gebaseerd verzoek gedaan tot vernietiging van het ontslag vanwege strijd met artikel 7:671 BW. Het recht om in hoger beroep een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding artikel 7:682 lid 3 aanhef en sub b BW te doen is vervallen op grond van artikel 7:686a lid 4 sub a BW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline