Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:2283

Datum: 17-03-2017

Onderwerp(en): Switch | kan een statutair bestuurder switchen van een verzoek om vernietiging van de opzegging ex art. 7:681 lid 1 sub b BW naar een verzoek om toekenning van een billijke vergoeding ex art. 7:682 lid 3 BW?

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:686a BW, Art. 6:136 BW, Art. 7:682 BW

Arbeidszaak, Wwz. Statutair directeur heeft in eerste aanleg een niet op de wet gebaseerd verzoek gedaan tot vernietiging van het ontslag vanwege strijd met artikel 7:671 BW. Het recht om in hoger beroep een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding artikel 7:682 lid 3 aanhef en sub b BW te doen is vervallen op grond van artikel 7:686a lid 4 sub a BW.

Spreker(s)

prof.-dr.-mr.-Zef-Even.jpg
prof. dr. mr. Zef Even

advocaat SteensmaEven Advocaten

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Wit-image.jpg
mr. Arie Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Bekijk profiel