Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:2304

Datum: 17-03-2020

Onderwerp(en): Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds Vervoer

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Geschil over verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds Vervoer m.b.t. chauffeurs van Cypriotische onderneming die op de arbeidsovereenkomsten met haar chauffeurs het recht van Cyprus van toepassing heeft verklaard. De keuze voor het recht van Cyprus leidt op grond van artikel 8 lid 2 Rome I er niet toe dat chauffeurs van de Cypriotische onderneming die gewoonlijk hun arbeid in of vanuit Nederland verrichten niet de bescherming van het dwingend Nederlands recht hebben verloren, waaronder het Verplichtstellingsbesluit. Cypriotische onderneming moet worden aangemerkt als een uitzendonderneming die chauffeurs ter beschikking stelt aan Nederlandse transportondernemingen en valt daarmee onder werkingssfeer van het Verplichtstellingsbesluit. Onderneming gehouden informatie te verstrekken en premie te betalen aan bedrijfstakpensioenfonds. Zie voor tussenarrest ECLI:NL:GHARL:2019:4138 en voor uitspraak in eerste aanleg ECLI:NL:RBNNE:2016:4935.

Spreker(s)