Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:2349

Datum: 17-03-2020

Onderwerp(en): Legitimaire vordering ingesteld jegens erfgenaam in plaats van executeur

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 4:7 lid 1 BW, Art. 4:78 BW, Art. 136 Rv., Art. 4:144 lid 1 BW, Art. 4:145 lid 2 BW, Art. 4:67 BW