Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:11290

Datum: 18-12-2017

Onderwerp(en): 2 ) Cao -recht en de binding aan de CAO Rijk Stilzwijgende binding aan een CAO:

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

WWZ-zaak. Transitievergoeding. De in de Cao van NN opgenomen premievrije opbouw van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid is niet een gelijkwaardige voorziening als bedoeld in artikel 7:673 b lid 1 BW. Geen ongerechtvaardigde verrijking en geen strijd met artikel 6:2 lid 2 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: