Beroepsfout rechtsbijstandverlener. Deze heeft niet de zorgvuldigheid betracht die van redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Verzuimd is cliënt te informeren over mogelijkheid van het indienen van een zelfstandig tegenverzoek in een ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW (oud). Onderzocht is of een dergelijk verzoek een beter resultaat zou hebben opgeleverd dan het later (alsnog) ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (“trial-within-a-trial”). Dat is niet het geval. Wel een fout dus, maar geen schade.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: