Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 oktober 2016

ECLI:NL:GHARL:2016:8339

Datum: 18-10-2016

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Werkgever niet ernstig verwijtbaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar. Na arbeidsconflict over invloed relatieproblemen op het werk, ten onrechte gegeven ontslag op staande voet, roosteruren en niet tijdig betalen loon verzoekt werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-, g- en h-grond. De kantonrechter ontbindt arbeidsovereenkomst op de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) zonder toekenning billijke vergoeding. In hoger beroep wordt het oordeel van de kantonrechter bevestigd. Voldoende is komen vast te staan dat de arbeidsrelatie zodanig is verstoord dat terugkeer van de werknemer op de werkvloer in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd. Er zijn geen mogelijkheden tot herplaatsing. Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever zodat aan de werknemer geen billijke vergoeding toekomt. Proceskosten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: