Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:3494

Datum: 19-04-2017

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verzoekschrift/dagvaarding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Arbeidszaak, Wwz. Kantonrechter ontbindt op basis van beëindigingsovereenkomst, die later tijdig ontbonden blijkt te zijn. Billijke vergoeding in plaats van herstel. Vraag of daarnaast ruimte is voor schadevergoeding in de omstandigheden van dit geval, waarin werkgever de (na intra-concerndetachering herleefde) arbeidsovereenkomst eerder heeft opgezegd in strijd met art. 7:671 lid 1 BW maar werknemer na de einddatum alsnog op de payroll plaatst nadat de werknemer een kort geding heeft aangespannen.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: