ECLI:NL:GHARL:2022:6209

Datum: 19-07-2022

Vindplaats: ExternVerzoek vervangende toestemming om te verhuizen naar [plaats3] of [plaats2]. Gelet op artikel 2, eerste lid van het Vierde Protocol bij het EVRM had de rechtbank de vader niet kunnen verbieden om te verhuizen. Echter, het verzoek wijziging zorgregeling wordt wel afgewezen. Art 1:253a lid 4 BW, art 1:377e BW: belang van de kinderen bij het behoud van de huidige zorgregeling voor de kinderen is groter dan het belang van de vader om te kunnen verhuizen naar [plaats2] of [plaats3], waardoor de huidige regeling niet kan worden nagekomen.
Bestreden beschikking blijft in zoverre in stand dat het de vader verboden wordt om te verhuizen buiten [woonplaats1], indien dit zou betekenen dat de huidige zorgregeling niet kan worden nagekomen.

Ga naar uitspraak