Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 april 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:2969

Datum: 02-04-2019

Onderwerp(en): Partneralimentatie – ‘huwelijk tegen wil en dank’

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Geen verzoek tot inschrijving van de echtscheidingsbeschikking binnen de termijn van zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, gedaan. Verzoeken in hoger beroep ten aanzien van nevenvoorzieningen niet-ontvankelijk.