Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:719

Datum: 02-02-2017

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Werkgever niet ernstig verwijtbaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Wwz arbeidszaak

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond.

Ernstig verwijtbaar handelen van ambulanceverpleegkundige die aan collega chauffeurs op de ambulance enkele strips illegale medicijnen verstrekt én op cruciale momenten nalaat haar werkgeefster juist en volledig te informeren.

Geen transitievergoeding.

Het niet toekennen van de transitievergoeding is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: