Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 oktober 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:8821

Datum: 02-10-2018

Onderwerp(en): Waarde of winst

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Huwelijkse voorwaarden. Periodiek verrekenbeding. Niet-uitgekeerde winsten. Man toegelaten tot tegenbewijs van het uit artikel 1:141 lid 3 BW voortvloeiende bewijsvermoeden dat zijn banksaldi tot het verrekenplichtig vermogen behoren.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: