Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2018:1661 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:1661

Datum: 20-02-2018

Onderwerp: Bewijs objectieveerbaar letsel

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: ExternLetselschadezaak. Whiplash. Het hof acht onvoldoende onderbouwd dat appellante, die ten tijde van het ongeval een horecabedrijf exploiteerde, uit dat bedrijf de door haar gestelde hoge ‘zwarte’ inkomsten ontving.
Voor wat betreft de omvang van de klachten en beperkingen heeft het welhaast ideologische debat tussen partijen er in elk geval niet toe geleid dat het hof beschikt over alle relevante informatie. Om die reden wordt een comparitie van partijen gelast.
Niet het (ten onrechte) aan het Zwolsche Algemeene/De Greef ontleende criterium “reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven” is doorslaggevend, maar of het klachtenpatroon plausibel is.

Ga naar uitspraak