Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2019:4311 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:4311

Datum: 20-05-2019

Onderwerp: Vereisten d-grond (disfunctioneren)

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

WWZ. Kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst terecht ontbonden vanwege verstoorde verhoudingen. Wel grond voor toekenning van een billijke vergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Werkgever heeft een re-integratie traject vermengd met een verbetertraject en heeft daarin onzorgvuldig gehandeld. In de omstandigheden van dit geval was dat ernstig verwijtbaar. Voldoende aannemelijk is dat dit handelen heeft geleid tot een onherstelbare verstoring van de arbeidsverhouding en daarmee tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.De billijke vergoeding blijft echter beperkt (€ 10.000,-). Aannemelijk is dat ook zonder het ernstig verwijtbare handelen van de werkgever, de arbeidsverhouding op (betrekkelijk) korte termijn zou zijn geëindigd; de arbeidsverhouding stond daarvoor al onder druk en ook zonder het aan werkgever (ernstig) verwijtbare handelen in het re-integratie traject lag een terugkeer van werknemer, die al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt was, niet in de rede.

Ga naar uitspraak