Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:3226

Datum: 21-04-2020

Onderwerp(en): Bewijslevering

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Medische aansprakelijkheid. Gelet op het voorlopig deskundigenbericht komt het hof, net als de kantonrechter, tot het oordeel dat de patiënt onvoldoende heeft onderbouwd dat bij twee orthopedische operaties een fout is gemaakt. Ook het verwijt dat sprake is van een delay en van een tekortschieten in de informatieplicht is onvoldoende onderbouwd.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: