Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 september 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:8877

Datum: 21-09-2021

Onderwerp(en): Informatieplicht

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Erfrecht. Artikel 4:78 BW. Legitimaris-niet-erfgenaam kan tegenover de erfgenamen en de executeur aanspraak maken op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie nodig heeft. Nu de noodzakelijke medewerking niet wordt verkregen volgt een machtiging van de legitimaris-niet-erfgenaam tot het opvragen van bankbescheiden.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: