Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:2508

Datum: 22-03-2019

Onderwerp(en): Wat is de waarheid

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Hoger beroep van verdachte tegen de veroordeling van de rechtbank tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien jaren met aftrek van voorarrest ter zake van moord en diefstal. Het hof wijst de verzoeken van de verdediging strekkende tot nader (forensisch) onderzoek af, verwerpt de verweren van de verdediging strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie en bewijsuitsluiting en komt evenals de rechtbank tot een bewezenverklaring van moord en diefstal. Het hof is met de rechtbank op diverse gronden van oordeel dat het door de verdachte geschetste alternatieve scenario niet aannemelijk is geworden en is van mening dat verdachte het heeft verzonnen. Het hof veroordeelt de verdachte tot een hogere gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren met aftrek van voorarrest omdat het de strafverzwarende omstandigheden zwaarder laat wegen dan de rechtbank.