Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:5997

Datum: 23-07-2019

Onderwerp(en): Gezagsverhouding

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Vennootschapsrecht/arbeidsrecht. Familiebedrijf. Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd? Nietig/vernietigbaar besluit tot benoeming van een (statutair) directeur door de executeur testamentair die het beheer heeft over alle aandelen in de vennootschap? Werkzaamheden door een familielid verricht op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Opzegverbod bij ziekte van toepassing?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: