Arbeidsrecht, Wwz. Werkgever maakt werknemer ernstig verwijt van aan de orde stellen van onvoldoende zorgvuldigheid bij inzet van verborgen camera’s waarmee personeel in beeld gebracht kan worden.

Kantonrechter ontbindt op g-grond. Hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever.

Hof kent lagere billijke vergoeding toe dan de kantonrechter: er is geen hogere vergoeding toewijsbaar dan door werknemer is verzocht.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel