Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 augustus 2016

ECLI:NL:GHARL:2016:6796

Datum: 24-08-2016

Onderwerp(en): Het bewijs van disfunctioneren

WWZ-zaak. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van de bedongen arbeid. Heeft werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid gesteld zijn functioneren te verbeteren?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: