Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 januari 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:511

Datum: 24-01-2017

Onderwerp(en): Werkgever niet ernstig verwijtbaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Wwz arbeidszaak

Ontbinding op de g-grond.

Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. Afwijzing billijke vergoeding op grond van artikel 7:671b lid 8 aanhef en onder c BW.

Geen “ontbinding” van de arbeidsovereenkomst tegen een eerdere datum.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: