Wwz-zaak. Vraag wat het hof moet doen indien, naar zijn oordeel, de arbeidsovereenkomst ten onrechte niet is ontbonden (art. 7:683 lid 5 BW). Onder andere is de vraag of, bij het bepalen van het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, rekening moet worden gehouden met de opzegtermijn.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Jan-Meijer.jpg
mr. Jan Meijer

landelijk manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: