ECLI:NL:GHARL:2020:1767

Datum: 25-02-2020

Onderwerp: RB MIDDEN-NEDERLAND 31 -01 -2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:360: Beschikking afwijzing vervallenverklaring schriftelijk aanwijzing. De email van de GI is geen schriftelijke aanwijzing in het kader van artikel 1:265f BW want er is geen sprake van uithuisplaatsi

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Beperking van de omgang tussen de niet-verzorgende ouder en het kind door de GI. GI maakt dit bekend via een emailbericht. Is de gevolgde procedure juist geweest?

Ga naar uitspraak