Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juni 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:5829

Datum: 25-06-2018

Onderwerp(en): Ziekmelding doorslaggevend

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht, Wwz. Kantonrechter heeft ontbonden op de d-grond. In hoger beroep voert werknemer aan dat sprake was van een opzegverbod tijdens ziekte en dat, als al sprake is van disfunctioneren, dit veroorzaakt is door ziekte of gebrek. Hof: voor beroep op opzegverbod is ziekmelding niet allesbepalend maar moet ziekte wel zijn ingetreden voor ontvangst ontbindingsverzoek. In eerste aanleg is geen beroep gedaan op dit verbod. Hof toetst ex tunc. Stelplicht en bewijslast van disfunctioneren door ziekte of gebrek. Ook hier toetsing van ontbindingsbeslissing ex tunc.