ECLI:NL:GHARL:2013:8982

Datum: 26-11-2013

Onderwerp: Conformiteit art. 7:18 BW

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Extern

Non-conformiteit consumentenkoop. De verkoper heeft zich verplicht de motor met keerkoppeling in te bouwen. Uit artikel 7:18 lid 3 volgt dat ondeugelijke installatie gelijk wordt gesteld aan een gebrek aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst. Krachtens het bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 is het aan de verkoper om het bewijs dat de motor ondeugdelijk is ingebouwd te ontzenuwen.

Ga naar uitspraak